Commissioned work: Antique lace and glass 1, 2016
Commissioned work: Antique lace and glass 2, 2016.
'Truth Seeker', 2016 - finalist in Peter's Doig Art Awards
Like Souls Waiting to Remind Us, 2016, Imago Mundi Benetton Collection, Treviso, Italy
Shawl, 2015, oil on linen
Commissioned work: Prayer Shawl, 2015
Origins: Belonging, 2015, oil on linen, 800mm x 1200mm, SOLD
rpinherit.jpg
rpvoicerem.jpg
rptreasured.jpg
rpherit6.jpg
rpheritiii.jpg
rpirish.jpg
Offering
rpmostsec.jpg
rpbigone.jpg
rpsummers.jpg
rpbutbel.jpg
rpnewwork.jpg
rpsanctum.jpg
Still Life with Pewter
reelegy.jpg
rpbedd.jpg
rprobe.jpg
rpfleet.jpg
rpreveal.jpg
rpbefall.jpg
rpcharc1.jpg
rpsolitude.jpg
rpgossamer.jpg
rptheyare.jpg
rpsurrend.jpg
rprememb.jpg
rpsofter.jpg
rpsanctify.jpg
rpsacrament.jpg
rpkeepthe.jpg
rpwhisper.jpg
rppromises.jpg
rpsecrets.jpg
rppasdedeux.jpg
rpbegin.jpg
reembrace.jpg
rpvestige.jpg
rprelinq.jpg
resarab.jpg
rpvigil.jpg
rpheld.jpg
rprefrain.jpg
rpdulcet.jpg
rpdrop.jpg
rpcaress.jpg
redeliquesce.jpg
rpsustain.jpg
rpenvelop.jpg
rpremii.jpg
rpremiii.jpg
rpremnant.jpg
prev / next